Yetenek Sınavlarına Hazırlık

by İlknur Kıray

Konservatuvarlar, Müzik Eğitim Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liseleri’ne hazırlık eğitimlerimiz, her yıl yenilenen belirli bir sınav koşuluna, müfredatına ve repertuvarına sahip, disiplinli bir çalışma sürecini kapsar.

Bu süreçte öğrencilerle, temel ve destekleyici konservatuvar müfredatındaki dersler yapılır.

Sınavlara hazırlık eğitimi,

*Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma

*Müzik Teorisi

*Armoni-Form Bilgisi

*Müzik Tarihi

*Diksiyon-Artikülasyon

*Mimik-Rol

*Sahne

*Korrepetisyon (eşlik) derslerini bünyesinde barındırır.