Gizlilik Politikası

 

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Web sitemizden, www.majorsanat.com adresinden ve sahip olduğumuz ve işlettiğimiz diğer sitelerden sizden toplayabileceğimiz herhangi bir bilgiyle ilgili gizliliğinize saygı duymak Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. politikasıdır.

Kişisel bilgilerinizi yalnızca size bir hizmet sunmak için gerçekten ihtiyaç duyduğumuzda isteriz. Sizin bilginiz ve izninizle adil ve yasal yollardan topluyoruz. Ayrıca, neden topladığımızı ve nasıl kullanılacağını da size bildiririz.

Topladığımız bilgileri yalnızca size istenen hizmeti sağlamak için gerekli olduğu sürece saklarız. Hangi verileri sakladığımız, ticari olarak kabul edilebilir bir şekilde koruyacağımız, yetkisiz erişim, ifşa etme, kopyalama, kullanma veya değiştirmenin yanı sıra kayıp ve hırsızlığı önlemek anlamına gelir.

Kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri, yasalarca gerekli olmadıkça, halka açık veya üçüncü taraflarla paylaşmayız.

Web sitemiz bizim tarafımızdan işletilmeyen harici sitelere link verebilir. Lütfen bu sitelerin içeriği ve uygulamaları üzerinde kontrol sahibi olmadığımızı ve kendi gizlilik politikaları için sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğimizi unutmayın.

İstediğiniz hizmetlerin bir kısmını size sağlayamayacağımızı bilerek kişisel bilgileriniz için isteğimizi reddetmekte özgürsünüz.

Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, gizlilik ve kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımızı kabul etmiş sayılır. Kullanıcı verilerini ve kişisel bilgileri nasıl kullandığımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Bu politika 10 Aralık 2019 tarihinden itibaren geçerlidir.

Kullanım Koşulları

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. Hizmet Şartları

1. Şartlar

www.majorsanat.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde "materyal" olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri "aynalamak".

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. veya tedarikçileri; hiçbir koşulda Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. veya Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler

Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

 
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ
1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu: Şirketimiz Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.(metnin devamında “Major Sanat Merkezi” ve/veya “Şirket” olarak bahsedilecektir), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (metnin devamında “KVKK” olarak bahsedilecektir) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu KVKK uyarınca müşterilerin Major Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.
2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Müşterilere ait kişisel veriler, Major Sanat Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Major Sanat Merkezi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Major Sanat Merkezi’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Major Sanat Merkezi’un ve Major Sanat Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Major Sanat Merkezi tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’dan ulaşılabilecektir.
3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları: Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.
4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı: Müşterilere ait kişisel veriler, Major Sanat Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Major Sanat Merkezi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Major Sanat Merkezi’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Major Sanat Merkezi’un ve Major Sanat Merkezi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti., Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:
KVKK’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
(i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
(viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Major Sanat Merkezi Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Major Sanat Merkezi, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Major Sanat Merkezi’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.  
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ
Şirketimiz Major Sanat Organizasyon ve Eğitim Hizmetleri Ltd.Şti.(metnin devamında “Major Sanat Merkezi” ve/veya “Şirket” olarak bahsedilecektir), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (metnin devamında “KVKK” olarak bahsedilecektir) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu KVKK uyarınca müşterilerin Major Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.
KVKK’nun 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Major Sanat Merkezi tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.
Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri Major Sanat Merkezi Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 - Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Major Sanat Merkezi iş ortakları tarafından Major Sanat Merkezi müşterilerine Major Sanat Merkezi’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Major Sanat Merkezi’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel bölümleme, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Major Sanat Merkezi’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Major Sanat Merkezi’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Major Sanat Merkezi’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.